Lỗi không truy cập vào Control Panel của VestaCP qua cổng mặc định 8083, vấn đề gặp mà một số bạn thường hay gặp phải khi cài đặt và cấu hình VPS. ở đây mình hướng dẫn Centos 7

Bước 1: Kiểm tra xem cổng 8083 đã được mở hay chưa qua lệnh

netstat -tulpn

Bước 2:  Thêm port service 8083 qua lệnh sau

firewall-cmd --permanent --add-port=8083/tcp

Bước 3: Restart lại VestaCP

Chạy lệnh:

systemctl restart vesta

Như vậy bạn đã hoàn thành sau đó truy cập vào link quản trị bình thường qua cổng 8083 mặc định của vesta.

Hy vọng qua tut nhỏ này có thể hữu ích cho bạn trong quá trình quản trị VPS của mình.

P.s : Mọi câu hỏi hoặc đóng góp vui lòng comment bên dưới

(Visited 7 times, 1 visits today)