Tag

block country ip wordpress

Tùy chỉnh giới hạn quốc gia xem nội dung trang web với GeoSwitch Plugin

GeoSwitch là một plugin đơn giản và vô cùng tuyệt vời và hơn hết là nó hoàn toàn miễn phí cho phép bạn thay đổi nội dung trang web của mình dựa trên vị trí của IP,  quốc gia, thành… Continue Reading →

© 2019 Đăng Blog Chấm Com – Một cái nhìn mới về kiếm tiền online dành cho người mới — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑