Tag

Vô hiệu hóa Gutenberg bằng Plugins

Làm thế nào để vô hiệu hóa Gutenberg – How to Disable Gutenberg ?

Gutenberg là một trình soạn thảo mới nhất mà WordPress sẽ sớm đưa vào core wordpress phiên bản 5.0 sắp tới, Và đây là cội nguồn của mọi sự tranh luận bùng nổ thời gian qua vì nó đem đến… Continue Reading →

© 2019 Đăng Blog Chấm Com – Một cái nhìn mới về kiếm tiền online dành cho người mới — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑